O nás

 Gynekológia

 Detská gynekológia

 Ultrazvuk

 Ordinačné hodiny

Informácie pre pacientov

 Galéria

 Kontakt

Reprodukčná medicína MUDr. Peter Feldmár, PhD

 

Aktuálne opatrenia pre Koronavirus Covid-19

 • Nové konzultácie  ohľadom poruchy plodnosti budú možné vzhľadom k pandémii cez skype – termín konzultácie si objednajte prosím u zdravotnej sestry na tel.č.031/ 554 33 88 alebo na hipokratesds@gmail.com
   

 • Platby za konzultácie sa uhrádzajú podľa cenníka  vopred na účet:   
  SK84 1100 0000 0026 2310 403 o variabilnom symbole Vás bude informovať zdravotná sestra.

 • Nové cykly IVF musí indikovať lekár (zatiaľ len u pacientov, kde hrozí poškodenie z omeškania zahájenia liečby....

 • Doporučenia ESHRE (európskej spoločnosti pre reprodukčnú medicínu) nabádajú k obozretnosti v zahajovaní nových stimulačných cyklov a realizácií kryoembryotransferov, vzhľadom k nedostatku validných informácií o možnom vplyve infekcie corona vírusom na prebiehajúce tehotenstvo – o tejto skutočnosti by mala byť každá pacientka náležite poučená!
   

 • Nebola zatiaľ dokázaná žiadna evidencia vplyvu infekcie na tehotenstvo.
   

 • Predpoklad je, že ani oocyty, ani spermie ani embryá nemajú receptor na COVID-19 a je veľmi nepravdepodobné, že môžu byť zdrojom jeho prenosu

 • vyšetrenie páru pre poruchu plodnosti

 • vyšetrenie spermiogramu

 • 4D ultrazvuk maternice so 4D vaginálnou sondou (diagnostika vrodených vývojových chýb maternice a eventuálnych patológií ako polyp alebo myóm pred zahájením liečby poruchy plodnosti)

 • vyšetrenie priechodnosti vajcovodov

 • imunologické vyšetrenie poruchy plodnosti

 • odborná konzultácia ďalšieho terapeutického postupu

 • konzervatívna liečba: folikulometrie s určením koncepčného optima, intrauterinná inseminácia

 • v prípade indikácie in vitro fertilizácie spolupráca s centrom asistovanej reprodukcie

 


 Copyright  - HIPOKRATES DS

web design PETER STERN    grafik design REKA SZAKALL